RussianRomanianro-ROEnglish (UK)
Cuvînt de salut administratorului
 
administrator
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suntem bucuroşi să vă salutăm pe site-ul nostru oficial.
Destinele întreprinderilor, la fel ca şi cele ale oamenilor, sunt diferite: fericite, amare,  tragice, luminoase şi posomorâte… Întreprinderea noastră într-o perioadă scurtă de  timp de existenţă a dovedit să suporte şi să retrăiască multe evenimente. Într-o perioadă  scurtă de timp Î.M. „PB-NORD” S.R.L. din două ferme de păsări specializate pe o linie   de producere a ouălor cu un utilaj învechit s-a transformat într-o întreprindere cu ciclu    de producere complet. Şi anume: noi dispunem de două secţii de creştere păsărilor de     prăsilă, două secţii de creştere a pasarilor pentru populaţie, un incubator, o secţie de       producere a nutreţurilor, la fel şi trei secţii de întreţinere a păsărilor ouătoare. 
 Fabrica noastră este o întreprindere modernă în permanentă dezvoltare. Obiectivul  (scopul) principal al colectivului nostru este producerea mărfii ecologice de calitate  înaltă. Produsele noastre corespund celor mai stricte standarde internaţionale. Noi  permanent perfecţionăm procesele de producere şi tindem la lărgirea asortimentului  nostru pentru a satisface cele mai rafinate gusturi ale consumatorilor. 

Filozofia business-ului 
- Filozofia companiei se bazează pe valorile sociale şi corporative, care se reflectă în lucrul fiecărui angajat (lucrător) şi în desfăşurarea activităţii de afaceri. 
- Respectarea partenerilor de afaceri. Numai respectând interesele partenerilor şi clienţilor, compania îşi dezvoltă cu succes afacerea sa. 
- Transparenţa şi legalitatea afacerii. Respectarea normelor legale şi legilor Republicii Moldova, etica în desfăşurarea afacerii este o normă de bază a activităţii financiar-gospodăreşti a companiei. 
- Planificarea strategică a afacerii. Numai având o viziune strategică clară de desfăşurare a afacerii, compania are posibilitate de a se dezvolta, de a majora volumul vânzărilor produselor şi cota de prezenţă pe piaţa produselor alimentare a Republicii Moldova. 
Misiunea noastră 
Misiunea ÎM „PB-NORD” SRL se bazează pe formarea oferirii civilizate a produselor către cumpărătorii ţării noastre. Noi ştim să utilizăm avantajele noastre tehnologice şi atingem succesul prin intermediul progresului tehnologic, investiţiilor în producerea efectivă şi minimizarea cheltuielilor. Noi suntem convinşi că misiunea noastră ne ajută să lucrăm efectiv în condiţiile moderne. 
Valorile 
Fabrica de păsări a Î.M. „PB-NORD” S.R.L. se conduce în activitatea să de următoarele: 
- Modernizarea 
- Introducerea noilor rase de păsări încrucişate 
- Profesionalism înalt 
- Onestitatea şi integritatea maximală
- Sinceritatea şi deschiderea faţă de parteneri. 
Strategia noastră 
Strategia noastră constă în dezvoltarea întreprinderii pe calea specializării în creşterea păsărilor. Noi vom tinde spre cunoaşterea detaliată a domeniului de creştere a păsărilor nu numai în Republica Moldova, dar şi peste hotarele ţării, pentru ca să devenim un partener de încredere pentru clienţii noştri actuali şi potenţiali. 
Strategia de bază a companiei:
- Păstrarea poziţiei de lider pe piaţa de comercializare a puilor pentru populaţie. 
- Extinderea gamei de produse 
- Creşterea atractivităţii investiţionale. 
- Implementarea tehnologiilor inovaţionale. 
- Desfăşurarea activităţilor de asigurare şi îmbunătăţire a locurilor de muncă. 
Scopul (Obiectivul)
Î.M. „PB-NORD” S.R.L. consideră ca scopul său menţinerea rentabilităţii înalte şi stabilităţii afacerii sale, care include eforturi de reducere a cheltuielilor, creştere a eficienţei activităţii de producere, îmbunătăţirii permanente a calităţii produselor şi serviciilor acordate, aplicării tehnologiilor progresive noi. 
Pentru atingerea şi îmbunătăţirea rezultatelor la întreprinderea noastră a fost implementat Sistemul de management al calităţii – aceasta reprezentă nu numai o activitate adiţională, dar şi un lucru zi de zi a fiecărui lucrător la locul lui de muncă. Eu, în calitate de conducător, mă oblig să particip la realizarea politicii în domeniul calităţii şi să creez pentru personalul întreprinderii condiţiile necesare pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi proceselor. 
Vă mulţumesc pentru atenţie şi timpul valoros acordat întreprinderii noastre. 

Cu stimă, 

Administrator al Î.M. „PB-NORD” S.R.L.  Bîrlădean Gheorghe 
teni
Datele de contact:
Comuna Bleşteni, raionul Edineţ, RМ
Recepţie:          +373 246 61242
Director:           +373 246 94082
Vînzări păsări : +373 246 61631
Vînzări ouă:      +373 22 539510
E-mail: pbnord@yahoo.com
Skype: pbnord
youtube facebook ok
 
© 2003 - 2011 PB Nord. Все rights reserved.
Разработка, оптимизация, создание
сайтов — студия дизайна «Meta.md»